Annette Lykkemark

Som psykoterapeut er det en stor glæde for mig at støtte mennesker i at arbejde med overbevisninger og følelser, som begrænser dem i at leve
det liv, som de virkelig ønsker sig.
Dette arbejde baner vej til et liv med mere frihed, glæde, autenticitet og ikke mindst modet til at tage
det fulde ansvar for egen udvikling og udfoldelse af potentiale.
Min styrke er efter sigende, at jeg evner at skabe et rum, hvor mennesker føler sig trygge og mødt
på en ligeværdig måde. Dette skaber tilliden til at åbne op og forløse det, der måtte blokere for at
leve i overensstemmelse med den enkeltes sande potentiale, længsler og identitet.
Jeg glæder mig til, med respekt for din sandhed, at støtte og vejlede dig i din udvikling
og i de udfordringer, du måtte møde på din vej.

Udleverede visitkort mangler @ i mail adresse:

mail@annettelykkemark.dkSiden er pt. under ombygning